Tidigare möten

Möten

Lunchföreläsning hos Advokatfirman Vinge i Göteborg den 2 juni 2015

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka Advokatfirman Vinge i Göteborg för intressant lunchföreläsning och trevligt värdskap den 2 juni 2015. Även ett stort tack till föreläsaren Per Karlsson, chefsjurist vid Konkurrensverket.

 

vinge

Foto: Värd Anna Palmérus från Vinge, talaren Per Karlsson samt Robert Moldén från Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (Foto: A. Daneshpip)

Lunch seminar at Vinge in Gothenburg on 2 June 2015

The Competition and Market Law Association would like to thank Vinge in Gothenburg for an interesting lunch seminar and friendly hosting on 2 June 2015. Also big thanks to the speaker Per Karlsson, Head of the legal department at the Swedish Competition Authority.

vinge

Photo: Host Anna Palmérus from Vinge, speaker Per Karlsson and Robert Moldén from the Competition and Market Law Association (Photo: A. Daneshpip)

 

Lunchföreläsning hos Wistrand Advokatbyrå i Göteborg den 24 mars 2015

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka Wistrand Advokatbyrå i Göteborg för intressant lunchföreläsning och trevligt värdskap den 24 mars 2015. Även ett stort tack till föreläsarna Stefan Sagebro and Mårten Hyltner från Näringsdepartementet som talade om ”Koncerninterna transaktioner och EU:s statsstödsregler”.

Foto: Talarna Stefan Sagebro och Mårten Hyltner (3:e och 2:e fr h), värden Tobias Bengtsson från Wistrand samt Robert Moldén och Anna Palmérus från Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (Foto: J. Lidén)

____________________________________________________________________

Seminarium hos Advokatfirman Delphi den 18 november 2014!

Bild göteborg

På Föreningsmötet diskuterades den konkurrens- respektive marknadsrättsliga fråga som diskuterades vid kongressen i Turin i september 2014.

Ta del av Alexander Jutes presentation här.

Ta del av Helene Anderssons presentation här.

____________________________________________________________________

Seminarium hos Advokatfirman Vinge den 16 oktober 2014. 

Seminariet handlade om att Konsumentombudsmannen (KO) har gett i uppdrag till professor Per Jonas Nordell att utreda möjligheterna att stärka verkets egna sanktionsmöjligheter, mot bakgrund av att KO på senare tid uppfattat att de befintliga sanktionerna i viss utsträckning är allt för verkningslösa för att lagstiftningens syfte ska kunna uppfyllas. Detta arbete har bland annat resulterat i en promemoria, ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen”. För att ta del av premorian klicka här.

____________________________________________________________________

Lunchföreläsning hos Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg den 12 september 2014

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg för intressant lunchföreläsning och trevligt värdskap den 12 september. Även ett stort tack till föreläsaren Carl Wetter, domare vid EU-tribunalen i Luxemburg.

KMF 12 sept 204 Anna Palmérus Carl Wetter Cecilia Torelm Tornberg Robert Moldén

Foto: Domare Carl Wetter från EU-tribunalen (2 fr v) samt Anna Palmérus, Cecilia Torelm Tornberg och Robert Moldén från Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (Foto: J. Lidén)”

____________________________________________________________________

Seminarium hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå den 17 mars 2014

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste seminarium, den 17 mars 2014, anordnades av Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Föreningen vill rikta ett varmt tack till Mannheimer Swartling för ett välordnat möte med god mat och dryck. Ämnet för kvällen var Förslag om ny Patent- & marknadsdomstol.

För att ta del av materialet klicka här

____________________________________________________________________

Seminarium i Göteborg den 12 mars 2014

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste seminarium den 12 mars 2014 anordnades av Advokatfirman Vinge i Göteborg. Ett stort tack till Vinge för gott värdskap och god mat och dryck!

Diskussionsämnen

“Konkurrens på livsmedelsmarknaden”, professor Lars Henriksson, Handelshögskolan Stockholm, presenterade sin nationella rapport från LIDCs senaste kongress i Kiev.

Klicka här för att ta del av Lars presentation

Klicka här för att ta del av Swedish National Report

“Corporate Social Responsibility inom marknadsföringsrätten”, advokat Cecilia Torelm Tornberg, MarLaw, talade.

Klicka här att ta del av Cecilias presentation

Klicka här för att ta del av den Internationella Rapporten

Klicka här för att ta del av LIDC Resolutions

Kvällens värdinna advokat Anna Palmérus med talarna prof Lars Henriksson och advokat Cecilia Torelm Tornberg - Seminarium 12 mars 2014

Kvällens värdinna advokat Anna Palmérus med talarna prof Lars Henriksson och advokat Cecilia Torelm Tornberg (Foto: R. Moldén).

Kvällens värdinna advokat Anna Palmérus och föreningens ordförande prof Ulf Bernitz - Seminarium 12 mars 2014

Kvällens värdinna advokat Anna Parlmérus och föreningens ordförande prof Ulf Bernitz

(Foto: R. Moldén).

__________________________________________________________________

Association meeting 16th of October 2013

The Competition- & Market Law Association meeting and seminar, on Wednesday the 16th of October was arranged by Stockholm School of Economics. Many thanks to Stockholm School of Economics for good hosting and tasty food and drink.

The subject of the evening was mainly on two topics, which were brought up at the 2013 LIDC Congress in Kiev held on September 19th to the 22nd.

The food distribution market: is antitrust efficiently handling this market? (merger, restrictive practices, abuse of dominant position) Speaker: Lars Henriksson, Professor of Law, Stockholm School of Economics, national reporter for Sweden regarding LIDC/Question A.

To read Lars presentation click here.

Finnish grocery retail dominance law – Short presentation on the new legislation based on the national report on Question A. Speaker: Mikko Huimala, Counsel, Castrén & Snellman Attorneys Ltd, national reporter for Finland regarding LIDC/Question A.

To read Mikkos presentation click here.

On what legal grounds could or should commercial practices, i.e. manufacturing, marketing, distribution or advertisements, of items produced or services rendered in violation of standards, statements, commitments or CSR voluntarily issued or adopted by an undertaking, be sanctioned or prevented? Speaker: Cecilia Torelm Tornberg, Counsel, MarLaw Law Firm, Member of the board Competition- & Market Law Association and LIDC Nordic Section.

To read Cecilias presentation click here.

lars

Photo of Lars Henriksson

__________________________________________________________________

Föreningsmöte den 16 maj 2013

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste möte den 16 maj 2013 anordnades av Konkurrensverket. Ett stort tack till Konkurrensverket för gott värdskap och god mat och dryck! Kvällens tema var konkurrensrätt med internationell prägel.

Konkurrensverkets internationella samarbete – en blick bakom kulisserna

Föreläsning av Karin Lunning, Konkurrensverket. Här kan du ta del av presentationen.

EU:s nya gruppundantag för tekniköverföring – en blick bakom kulisserna

Föreläsning av Anna Vernet, Kommissionens DG Competition. Här kan du ta del av presentationen.

Kvällen inleddes med att generaldirektör Jan Sjöblom och föreningens ordförande Ulf Bernitz hälsade alla välkomna. Föreläsningarna avslutades senare med kommentarer från Vladimir Bastidas, jur dr och universitetslektor vid Örebro universitet.

För intresserade finns här underlag inför seminariet att ta del av:

Förordningen

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/regulation_sv.pdf

Riktlinjer

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/guidelines_sv.pdf

Föreningsmöte hos Konkurrensverket

Föreningens ordförande Ulf Bernitz med kvällens talare Anna Vernet, Karin Lunning och Vladimir Bastidas (Foto: R. Moldén).

__________________________________________________________________

Föreningsmöte 18 mars 2013

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste föreningsmöte, den 18 mars 2013, anordnades av Advokatfirman Lindahl. Föreningen vill rikta ett varmt tack till Advokatfirman Lindahl för ett välordnat möte med god mat och dryck. Ämnet för kvällen var marknadsundersökningar.

Juridisk hantering av marknadsundersökningar

Föreläsning av Monica Viken, Associate Professor, BI Handelshøyskolen Norge.

Marknadsundersökningar i domstol – utformning, bevisvärde och utveckling

Paneldiskussion med advokat Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Marknadsdomstolens ordförande Per Carlson, samt advokat och ordförande i ERM (Etiska Rådet för Marknadsundersökningar) Susanna Norelid, Advokatfirman NorelidHolm.

__________________________________________________________________

Föreningsmöte 6 november 2012

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste möte den 6 november 2012 hölls hos Gärde Wesslau Advokatbyrå. Föreningen tackar Gärde Wesslau Advokatbyrå för gott värdskap och mat och dryck!

Vid seminariet diskuteras följande två frågor vilka behandlades på LIDC kongressen i Prag den 11-14 oktober 2012:

What competition rules are/should be applicable to small and medium-sized enterprises (”SMEs”)? Talare: Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Lunds universitet, årets svenska nationella rapportör för LIDC/Question A. För att läsa den nationella rapporten klicka här

Could or should a company be able to obtain protection in the event that its trademark, distinctive marks, or other components of its image or identity, are used by companies that are not its competitors? Talare: Alexander Jute, Advokatfirman MarLaw, årets svenska nationella rapportör för LIDC/Question B. För att läsa den nationella rapporten klicka här

För att läsa mer om LIDC kongressen i Prag samt ta del av de internationella rapporterna klicka här

bild6november

Foto av Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Lunds universitet, Ulf Bernitz, Ordförande i Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, och Alexander Jute, Advokatfirman MarLaw. (Fotograf: C. Torelm Tornberg)

 

Föreningsmöte 6 november 2012

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste möte den 6 november 2012 hölls hos Gärde Wesslau Advokatbyrå. Föreningen tackar Gärde Wesslau Advokatbyrå för gott värdskap och mat och dryck!

Vid seminariet diskuteras följande två frågor vilka behandlades på LIDC kongressen i Prag den 11-14 oktober 2012:

What competition rules are/should be applicable to small and medium-sized enterprises (”SMEs”)? Talare: Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Lunds universitet, årets svenska nationella rapportör för LIDC/Question A. För att läsa den nationella rapporten klicka här

Could or should a company be able to obtain protection in the event that its trademark, distinctive marks, or other components of its image or identity, are used by companies that are not its competitors? Talare: Alexander Jute, Advokatfirman MarLaw, årets svenska nationella rapportör för LIDC/Question B. För att läsa den nationella rapporten klicka här

För att läsa mer om LIDC kongressen i Prag samt ta del av de internationella rapporterna klicka här

Foto av Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Lunds universitet, Ulf Bernitz, Ordförande i Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, och Alexander Jute, Advokatfirman MarLaw. (Fotograf: C. Torelm Tornberg)

Föreningsmöte

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen och den nordiska gruppen av LIDC – the international League of Competition Law inbjuder till föreningsmöte med seminarium torsdagen den 23 februari 2012, kl. 17.00-19.30.

För mer information och anmälan

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste möte den 11 november 2011 hölls hos Gärde Wesslau Advokatbyrå. Föreningen tackar Gärde Wesslau Advokatbyrå för gott värdskap och mat och dryck!

Här kan du ta del av presentationsmaterialet om ”Reconsidering Antitrust’s Goals – From a U.S. Perspective” av Maurice Stucke, Associate Professor i konkurrensrätt vid University of Tennessee College of Law i Knoxville, som föredrogs på mötet.

bild

Foto av Maurice Stucke, Associate Professor i konkurrensrätt vid University of Tennessee College of Law i Knoxville, och Ulf Bernitz, Ordförande i Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen. (Fotograf: R. Moldén)

Föreningsmöte

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen inbjuder till föreningsmöte med seminarium fredagen den 11 november kl 17.00–19.00.

För mer information och anmälan

Föreningsmöte

Föreningen för Konkurrens- och Marknadsrätt och den nordiska gruppen av LIDC – the international League of Competition Law inbjuder till föreningsmöte med seminarium torsdagen den 20 oktober 2011, kl 17.00–19.30.

Plats:

Bird & Bird Advokat KB,
Norrlandsgatan 15, Stockholm

Tid/datum:

Torsdagen den 20 oktober 2011, kl 17.00 – 19.30. Bird & Bird kommer att bjuda på enklare förtäring och dryck.

För mer information och anmälan

LIDC-kongress i Oxford den 22-24 september 2011

Årets LIDC-kongress äger rum den 22-24 september 2011 i Oxford, Christ Church.

För mer information om programmet besök http://www.online.zibrant.co.uk/LIDC_Conference_2011/

Har du frågor kontakta LIDC Event Team på tel: +44 (0)1332 287556, e-mail: LIDC-Congress2011@zibrant.com

Transport: Flyg till Heathrow, varifrån det går direktbuss från flygplatsen till Oxford non stop varje halvtimme.

Föreningsmöte

Föreningsmöte 11 maj -“EU-kommissionens förvärvskontroll – aktuell utveckling”
Stort tack till Stefan Brandt och Baker & McKenzie Advokatbyrå för fint arrangemang av Föreningsmötet den 11 maj. 35 medlemmar kunde lyssna till ett intressant föredrag av Peter Ohrlander från GD Konkurrens som talade om “EU-kommissionens förvärvskontroll – aktuell utveckling”. Därefter bjöd Baker & McKenzie Advokatbyrå på en härlig vårbuffé samt goda drycker.

Agenda seminarium

Peter Ohrlander från GD Konkurrens talar om “EU-kommissionens förvärvskontroll – aktuell utveckling”. Peter är Policy Analyst vid direktorat A/2 och ansvarar för policyfrågor inom EU:s förvärvskontroll. Peter redogör för den aktuella utvecklingen inom EU-kommissionens förvärvskontroll samt ger en inblick bakom kulisserna på GD Konkurrens för att närmare förstå hur de jobbar med förvärvsärenden och andra konkurrensrättsliga ärenden.

Agenda

Föreningsmöte kl. 17.00 – 18.30

Därefter bjuds det på lättare buffé samt dryck kl. 18.30-19.30

Seminarium kl 17.00-18.30

För fullständigt program, klicka här.

Föreningsmöte

Föreningen fyller 40 år!

Föreningen för Marknadsrätt, numera Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, konstituerades den 23 februari 1971. I 40 år har Föreningen verkat för att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen har idag ett drygt hundratal medlemmar och utgör ett forum för kvalificerade rättsliga diskussioner. Föreningen är stolt över att grundaren och Föreningens enda ordförande professor Ulf Bernitz fortfarande driver och utvecklar verksamheten. Föreningens 40 årsjubileum sammanfaller med att Ulf Bernitz fyllt 75 år den 28 februari.

Föreningen välkomnar medlemmar till möte den 22 mars med efterföljande firande av Föreningens 40-års jubileum samt att ordförande Ulf Bernitz fyllt 75 år.

Fullständigt program klicka här.

Mötespresentationer finns att läsa här nedan:

Presentation 1

Prensentation 2

ÅRETS FÖRSTA MÖTE

”Har direktivet om otillbörliga affärsmetoder ändrat svensk praxis?”
Föreningen för Marknadsrätt välkomnar medlemmarna till årets första möte ”Har direktivet om otillbörliga affärsmetoder ändrat svensk praxis?” Föreningens ordförande Ulf Bernitz kommer tillsammans med paneldeltagarna Christer Fallenius och Ylva Aversten (båda från Marknadsdomstolen) samt Carl Anders Svensson (Advokatfirman för Marknadsrätt) att med utgångspunkt i ett par nyligen avgjorda fall att närmare belysa och analysera rättsutvecklingen.

Föreningens ordförande professor Ulf Bernitz inleder med en reflektion över relationen mellan direktivet om otillbörliga affärsmetoder och marknadsföringslagen. Bernitz ifrågasätter huruvida EU-domstolens dom C-304/08, Plus Warenhandel, innebär att det svenska förbudet mot reklamlotterier har fallit? Samt analyserar EU-domstolens dom C-487/07 om renommésnyltning. Vidare redogör panelen bland annat för Marknadsdomstolens avgöranden MD 2009:40 och MD 2009:33 (lagstridighetsprincipens förhållande till MFL) samt MD 2009:29 (begränsningar i kommunikationsmediet).

Både nya och gamla medlemmar önskas hjärtligt välkomna. Medlem som inte vill delta i middagen är välkommen till föredrag och diskussion.

http://www.marknadsrattsforeningen.se/utskick/100125/index.htm

Föreningsmöte

Föreningen för Marknadsrätt och den nordiska gruppen av LIDC – the international League of Competition Law inbjuder till årsmöte med seminarium tisdagen den 7 december 2010 kl 16.30-20.00.

Seminariet äger rum på Konkurrensverket, Torsgatan 11. Föreningsmötet äger rum kl 16.30-16.45 och seminariet börjar kl 17.00 med avslutning ca kl 18.40. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på svenska.

http://www.marknadsrattsforeningen.se/utskick/201011.htm

Årsmöte

Föreningen för marknadsrätt och den nordiska gruppen av LIDC – the international League of Competition Law inbjuder till årsmöte med seminarium tisdagen den 19 oktober 2010 kl 16.30-20.

Seminariet äger rum på Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32. Årsmötet äger rum kl 16,30-16.45 och seminariet börjar kl 17 med avslutning ca kl 20. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på svenska.

http://www.marknadsrattsforeningen.se/utskick/2010101b.htm

Föreningen fyller 40 år!

Föreningen för Marknadsrätt, numera Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, konstituerades den 23 februari 1971. I 40 år har Föreningen verkat för att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen har idag ett drygt hundratal medlemmar och utgör ett forum för kvalificerade rättsliga diskussioner. Föreningen är stolt över att grundaren och Föreningens enda ordförande professor Ulf Bernitz fortfarande driver och utvecklar verksamheten. Föreningens 40-årsjubileum sammanfaller med att Ulf Bernitz fyllt 75 år den 28 februari.

Föreningen välkomnar medlemmar till möte den 22 mars med efterföljande firande av Föreningens 40-års jubileum samt att ordförande Ulf Bernitz fyllt 75 år.

http://www.marknadsrattsforeningen.se/utskick/201103.htm