Medlemskap

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen anordnar möten, föredrag, stödjer forskning och utbildning samt dokumentations- och publikationsverksamhet på det marknadsrättsliga området.

Som medlem i Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen får du delta på föreningens möten, ett forum för kvalificerade marknadsrättsliga diskussioner.