Möten

Eftermiddagsseminarium hos Advokatfirman Marlaw den 4 december 2018

Vi vill tacka talarna och alla deltagare för trevligt eftermiddagsseminarium den 4 december 2018.

Talarna från vänster: Helene Andersson,
Martin Zeitlin och Johanna Spjuth.

Foto: Cecilia Torelm Tornberg

__________________________________________________________________

 

Lunchföreläsning hos Front Advokater i Göteborg den 16 mars 2017

Vi vill tacka advokatfirman Front Advokater för trevligt värdskap den 16 mars 2017 och vi vill tacka föreläsarna Vladimir Bastidas och Ludwig Severin för intressanta föreläsningar.

KMF Gbg 16 mars 2017 Cecilia TT - Vladimir B - Ludwig S - Robert M (foto K. Bernmar)

Från vänster: Cecilia Torelm Tornberg, Vladimir Bastidas, Ludwig Severin, Robert Moldén.

Foto: K. Bernmar

__________________________________________________________________

 

Lunchföreläsning hos Advokatfirman Vinge i Göteborg den 2 juni 2015

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka Advokatfirman Vinge i Göteborg för intressant lunchföreläsning och trevligt värdskap den 2 juni 2015. Även ett stort tack till föreläsaren Per Karlsson, chefsjurist vid Konkurrensverket.

Foto: Värd Anna Palmérus från Vinge, talaren Per Karlsson samt Robert Moldén från Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (Foto: A. Daneshpip)

__________________________________________________________________

 

Lunchföreläsning hos Wistrand Advokatbyrå i Göteborg den 24 mars 2015

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka Wistrand Advokatbyrå i Göteborg för intressant lunchföreläsning och trevligt värdskap den 24 mars 2015. Även ett stort tack till föreläsarna Stefan Sagebro and Mårten Hyltner från Näringsdepartementet som talade om ”Koncerninterna transaktioner och EU:s statsstödsregler”.

Foto: Talarna Stefan Sagebro och Mårten Hyltner (3:e och 2:e fr h), värden Tobias Bengtsson från Wistrand samt Robert Moldén och Anna Palmérus från Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (Foto: J. Lidén)

____________________________________________________________________

Seminarium hos Advokatfirman Delphi den 18 november 2014!

På Föreningsmötet diskuterades den konkurrens- respektive marknadsrättsliga fråga som diskuterades vid kongressen i Turin i september 2014.

Ta del av Alexander Jutes presentation här.

Ta del av Helene Anderssons presentation här.

____________________________________________________________________

Seminarium hos Advokatfirman Vinge den 16 oktober 2014 

Seminariet handlade om att Konsumentombudsmannen (KO) har gett i uppdrag till professor Per Jonas Nordell att utreda möjligheterna att stärka verkets egna sanktionsmöjligheter, mot bakgrund av att KO på senare tid uppfattat att de befintliga sanktionerna i viss utsträckning är allt för verkningslösa för att lagstiftningens syfte ska kunna uppfyllas. Detta arbete har bland annat resulterat i en promemoria, ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen”. För att ta del av premorian klicka här.

____________________________________________________________________

Lunchföreläsning hos Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg den 12 september 2014

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg för intressant lunchföreläsning och trevligt värdskap den 12 september. Även ett stort tack till föreläsaren Carl Wetter, domare vid EU-tribunalen i Luxemburg.

Foto: Domare Carl Wetter från EU-tribunalen (2 fr v) samt Anna Palmérus, Cecilia Torelm Tornberg och Robert Moldén från Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (Foto: J. Lidén)”

____________________________________________________________________

Seminarium hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå den 17 mars 2014

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste seminarium, den 17 mars 2014, anordnades av Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Föreningen vill rikta ett varmt tack till Mannheimer Swartling för ett välordnat möte med god mat och dryck. Ämnet för kvällen var Förslag om ny Patent- & marknadsdomstol.

För att ta del av materialet klicka här

____________________________________________________________________

Seminarium i Göteborg den 12 mars 2014

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste seminarium den 12 mars 2014 anordnades av Advokatfirman Vinge i Göteborg. Ett stort tack till Vinge för gott värdskap och god mat och dryck!

Diskussionsämnen

“Konkurrens på livsmedelsmarknaden”, professor Lars Henriksson, Handelshögskolan Stockholm, presenterade sin nationella rapport från LIDCs senaste kongress i Kiev.

Klicka här för att ta del av Lars presentation

Klicka här för att ta del av Swedish National Report

“Corporate Social Responsibility inom marknadsföringsrätten”, advokat Cecilia Torelm Tornberg, MarLaw, talade.

Klicka här att ta del av Cecilias presentation

Klicka här för att ta del av den Internationella Rapporten

Klicka här för att ta del av LIDC Resolutions

Kvällens värdinna advokat Anna Palmérus med talarna prof Lars Henriksson och advokat Cecilia Torelm Tornberg (Foto: R. Moldén).

Kvällens värdinna advokat Anna Parlmérus och föreningens ordförande prof Ulf Bernitz

(Foto: R. Moldén).

__________________________________________________________________

Association meeting 16th of October 2013

The Competition- & Market Law Association meeting and seminar, on Wednesday the 16th of October was arranged by Stockholm School of Economics. Many thanks to Stockholm School of Economics for good hosting and tasty food and drink.

The subject of the evening was mainly on two topics, which were brought up at the 2013 LIDC Congress in Kiev held on September 19th to the 22nd.

The food distribution market: is antitrust efficiently handling this market? (merger, restrictive practices, abuse of dominant position) Speaker: Lars Henriksson, Professor of Law, Stockholm School of Economics, national reporter for Sweden regarding LIDC/Question A.

To read Lars presentation click here.

Finnish grocery retail dominance law – Short presentation on the new legislation based on the national report on Question A. Speaker: Mikko Huimala, Counsel, Castrén & Snellman Attorneys Ltd, national reporter for Finland regarding LIDC/Question A.

To read Mikkos presentation click here.

On what legal grounds could or should commercial practices, i.e. manufacturing, marketing, distribution or advertisements, of items produced or services rendered in violation of standards, statements, commitments or CSR voluntarily issued or adopted by an undertaking, be sanctioned or prevented? Speaker: Cecilia Torelm Tornberg, Counsel, MarLaw Law Firm, Member of the board Competition- & Market Law Association and LIDC Nordic Section.

To read Cecilias presentation click here.

Photo of Lars Henriksson

__________________________________________________________________

Föreningsmöte den 16 maj 2013

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste möte den 16 maj 2013 anordnades av Konkurrensverket. Ett stort tack till Konkurrensverket för gott värdskap och god mat och dryck! Kvällens tema var konkurrensrätt med internationell prägel.

Konkurrensverkets internationella samarbete – en blick bakom kulisserna

Föreläsning av Karin Lunning, Konkurrensverket. Här kan du ta del av presentationen.

EU:s nya gruppundantag för tekniköverföring – en blick bakom kulisserna

Föreläsning av Anna Vernet, Kommissionens DG Competition. Här kan du ta del av presentationen.

Kvällen inleddes med att generaldirektör Jan Sjöblom och föreningens ordförande Ulf Bernitz hälsade alla välkomna. Föreläsningarna avslutades senare med kommentarer från Vladimir Bastidas, jur dr och universitetslektor vid Örebro universitet.

För intresserade finns här underlag inför seminariet att ta del av:

Förordningen

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/regulation_sv.pdf

Riktlinjer

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/guidelines_sv.pdf

Föreningens ordförande Ulf Bernitz med kvällens talare Anna Vernet, Karin Lunning och Vladimir Bastidas (Foto: R. Moldén).

__________________________________________________________________

Föreningsmöte 18 mars 2013

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste föreningsmöte, den 18 mars 2013, anordnades av Advokatfirman Lindahl. Föreningen vill rikta ett varmt tack till Advokatfirman Lindahl för ett välordnat möte med god mat och dryck. Ämnet för kvällen var marknadsundersökningar.

Juridisk hantering av marknadsundersökningar

Föreläsning av Monica Viken, Associate Professor, BI Handelshøyskolen Norge.

Marknadsundersökningar i domstol – utformning, bevisvärde och utveckling

Paneldiskussion med advokat Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Marknadsdomstolens ordförande Per Carlson, samt advokat och ordförande i ERM (Etiska Rådet för Marknadsundersökningar) Susanna Norelid, Advokatfirman NorelidHolm.

__________________________________________________________________

Föreningsmöte 6 november 2012

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste möte den 6 november 2012 hölls hos Gärde Wesslau Advokatbyrå. Föreningen tackar Gärde Wesslau Advokatbyrå för gott värdskap och mat och dryck!

Vid seminariet diskuteras följande två frågor vilka behandlades på LIDC kongressen i Prag den 11-14 oktober 2012:

What competition rules are/should be applicable to small and medium-sized enterprises (”SMEs”)? Talare: Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Lunds universitet, årets svenska nationella rapportör för LIDC/Question A. För att läsa den nationella rapporten klicka här

Could or should a company be able to obtain protection in the event that its trademark, distinctive marks, or other components of its image or identity, are used by companies that are not its competitors? Talare: Alexander Jute, Advokatfirman MarLaw, årets svenska nationella rapportör för LIDC/Question B. För att läsa den nationella rapporten klicka här

För att läsa mer om LIDC kongressen i Prag samt ta del av de internationella rapporterna klicka här

Foto av Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Lunds universitet, Ulf Bernitz, Ordförande i Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, och Alexander Jute, Advokatfirman MarLaw. (Fotograf: C. Torelm Tornberg)