Kommande möten

Konkurrens- och marknadsrättsliga dagen torsdag den 7 mars 2019

Lokal: Handelshögskolan i Stockholm

Program

14.00 Ulf Bernitz och Lars Henriksson välkomnar till dagen

Senaste praxis i konkurrensrättsliga mål

14.10-14.40 Docent Björn Lundqvist, universitetslektor i europarätt vid Stockholms universitet

“Den senaste utvecklingen i EU-domstolarnas praxis i konkurrensrättsmål”

Kommentator: Professor Lars Henriksson

Svensk kontroll av företagsförvärv

14.40-15.20 Per Karlsson, advokat, VD och grundare av Advokatfirman Per Karlsson & Co AB, författare till boken Svensk kontroll av företagsförvärv

”Den senaste utvecklingen i svensk konkurrenspraxis med särskild genomgång av skadeståndsdomarna från Svea hovrätt”

Kommentator: Professor Lars Henriksson

15.20-15.50 Kaffe

 Senaste praxis i marknadsrättsliga mål

15.50-16.15 Ylva Aversten, rådman, Patent-och marknadsdomstolen

”Utvecklingen av marknadsrättsliga mål i PMD och PMÖD”

16.15-16.45 Sandra Hanson, advokat, advokatfirman MarLaw

”En genomgång av den senaste utvecklingen i EU- och svensk rättspraxis”

Kommentator: Professor Ulf Bernitz

Nya regler för spelreklam

16.45-17.20 Elisabeth Trotzig, reklamombudsman och Gunilla Welander, jurist

“Den nya spellagen trädde i kraft 1 januari 2019 och ersätter lotterilagen. Lagen innebär bl.a. stärkt konsumentskydd och licensplikt. Därtill ställs höga krav på måttfullhet samt en omsorgsplikt för spelbolagen. Under seminariet redogörs för Reklamombudsmannens bedömningar av spelreklam i ljuset av den nya lagen.  Vidare diskuteras möjligheterna att anordna marknadsföringslotterier i sociala medier”

17.20-17.40 Jenny Nilzon, VD, Spelbranschens riksorganisation (SPER)

“Mängden omåttfull reklam ökar på sen svenska marknaden. Vem bär ansvaret och hur kan förtroendet för branschen ökas i praktiken?”

17.40-framåt Mingel med enklare förtäring

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar och kostar 395 kr för icke medlemmar.

Anmälan via kmf@marlaw.se, sista anmälningsdag fredag 1 mars.
Kostnadsfritt för medlemmar och 395 kr ex. moms för icke-medlemmar.