Konkurrens och Marknadsrättsliga dagen 2018

Inbjudan till Konkurrens och Marknadsrättsliga dagen

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen inbjuder till ett Konkurrens-och Marknadsrättsligt halvdagsseminarium den 23 april 2018 på Handelshögskolan i Stockholm. Seminariet efterföljs av mingel med enklare tilltugg. Avgift 990 kr för medlemmar och 1490 kr för icke medlemmar.

Programmet

14:00 Ulf Bernitz och Lars Henriksson välkomnar till dagen

Senaste praxis i konkurrensrättsliga mål

14.10-14-50 Docent Björn Lundqvist, Universitetslektor i europarätt vid Stockholms universitet

”Den senaste utvecklingen i EU-domstolarnas praxis i konkurrensmål”

14.50-15.20 Masoud Kinsdale, processråd Konkurrensverket

”Den senaste utvecklingen i svensk konkurrenspraxis med särskild genomgång av skadeståndsdomarna från Svea hovrätt”

Kommentator till båda: Professor Lars Henriksson

Konkurrensklausuler vid företagsförvärv

15.20-15.35 Jur.lic. Robert Moldén, doktorand vid Handelshögskolan samt EU-advokat och Partner vid Front Advokater

”För hur lång tid kan konkurrensklausuler vid företagsförvärv tillåtas?- sett i ljuset av PMÖD:s avgörande i Alfa Quality Moving-målet”

15.35-15.50 Professor Ulf Bernitz: Kommentar angående konkurrensklausuler

15.50-16.10 Kaffe

Senaste praxis i marknadsrättsliga mål

16.10-16.40 Alexander Jute, Advokat och Partner Advokatfirman MarLaw

”En genomgång av den senaste utvecklingen i EU- och svensk rättspraxis”

Influencer marketing

16.40-17.10 Gunnar Wikström, processråd Konsumentverket/ KO

”Reklamidentifiering i sociala medier. En genomgång av PMD:s avgörande i målet  KO ./. Kissie Media och Tourn Media”

Det nya utredningsbetänkandet: ett reklamlandskap i förändring (SOU 2018:1)

17.10-17.30 Karin Cederlund, Advokat och Partner Advokatfirman Sandart & Partners, Cecilia Torelm Tornberg, Advokat och Partner Advokatfirman MarLaw

”Paneldiskussion om vad den senaste rättsliga och etiska utvecklingen när det gäller sociala medier innebär i praktiken”

Moderator: Ulf Bernitz

17.30-framåt Mingel med enklare förtäring.

Plats: Handelshögskolan i Stockholm

Ingång via Sveavägen 65, ta sedan hissen upp till våning 5.

Sal: Peter Wallenbergsalen

Tid/datum: Måndagen den 23 april

klockan 14.00-17.30.

Mingel med enklare förtäring 17.30-20.00

Anmälan: kmf@marlaw.se.

Avgift 990 kr för medlemmar och 1490kr för icke medlemmar. Avgiften faktureras, antal platser är begränsat.

Anmäl dig senast den 19 april.

VARMT VÄLKOMMEN!