2015

Lunchföreläsning hos Advokatfirman Vinge i Göteborg den 2 juni 2015

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka Advokatfirman Vinge i Göteborg för intressant lunchföreläsning och trevligt värdskap den 2 juni 2015. Även ett stort tack till föreläsaren Per Karlsson, chefsjurist vid Konkurrensverket.

vinge

Foto: Värd Anna Palmérus från Vinge, talaren Per Karlsson samt Robert Moldén från Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (Foto: A. Daneshpip)

 

 

 

Lunch seminar at Vinge in Gothenburg on 2 June 2015

The Competition and Market Law Association would like to thank Vinge in Gothenburg for an interesting lunch seminar and friendly hosting on 2 June 2015. Also big thanks to the speaker Per Karlsson, Head of the legal department at the Swedish Competition Authority.

vinge

Photo: Host Anna Palmérus from Vinge, speaker Per Karlsson and Robert Moldén from the Competition and Market Law Association (Photo: A. Daneshpip)

 

 

 

____________________________________________________________________

Lunchföreläsning hos Wistrand Advokatbyrå i Göteborg den 24 mars 2015

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka Wistrand Advokatbyrå i Göteborg för intressant lunchföreläsning och trevligt värdskap den 24 mars 2015. Även ett stort tack till föreläsarna Stefan Sagebro and Mårten Hyltner från Näringsdepartementet som talade om ”Koncerninterna transaktioner och EU:s statsstödsregler”.
Bild göteborg

Foto: Talarna Stefan Sagebro och Mårten Hyltner (3:e och 2:e fr h), värden Tobias Bengtsson från Wistrand samt Robert Moldén och Anna Palmérus från Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (Foto: J. Lidén)