2014

Seminarium hos Advokatfirman Delphi den 18 november 2014

På Föreningsmötet diskuterades den konkurrens- respektive marknadsrättsliga fråga som diskuterades vid kongressen i Turin i september 2014.

Ta del av Alexander Jutes presentation här.

Ta del av Helene Anderssons presentation här.

____________________________________________________________________

Seminarium hos Advokatfirman Vinge den 16 oktober 2014

Seminariet handlade om att Konsumentombudsmannen (KO) har gett i uppdrag till professor Per Jonas Nordell att utreda möjligheterna att stärka verkets egna sanktionsmöjligheter, mot bakgrund av att KO på senare tid uppfattat att de befintliga sanktionerna i viss utsträckning är allt för verkningslösa för att lagstiftningens syfte ska kunna uppfyllas. Detta arbete har bland annat resulterat i en promemoria, ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen”. För att ta del av premorian klicka här.

____________________________________________________________________

Lunchföreläsning hos Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg den 12 september 2014

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg för intressant lunchföreläsning och trevligt värdskap den 12 september. Även ett stort tack till föreläsaren Carl Wetter, domare vid EU-tribunalen i Luxemburg.

KMF 12 sept 204 Anna Palmérus Carl Wetter Cecilia Torelm Tornberg Robert Moldén

Foto: Domare Carl Wetter från EU-tribunalen (2 fr v) samt Anna Palmérus, Cecilia Torelm Tornberg och Robert Moldén från Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (Foto: J. Lidén)”

____________________________________________________________________

 

Seminarium hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå den 17 mars 2014

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste seminarium, den 17 mars 2014, anordnades av Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Föreningen vill rikta ett varmt tack till Mannheimer Swartling för ett välordnat möte med god mat och dryck. Ämnet för kvällen var Förslag om ny Patent- & marknadsdomstol.

För att ta del av materialet klicka här

____________________________________________________________________

Seminarium i Göteborg den 12 mars 2014

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste seminarium den 12 mars 2014 anordnades av Advokatfirman Vinge i Göteborg. Ett stort tack till Vinge för gott värdskap och god mat och dryck!

Diskussionsämnen

“Konkurrens på livsmedelsmarknaden”, professor Lars Henriksson, Handelshögskolan Stockholm, presenterade sin nationella rapport från LIDCs senaste kongress i Kiev.

Klicka här för att ta del av Lars presentation

Klicka här för att ta del av Swedish National Report

“Corporate Social Responsibility inom marknadsföringsrätten”, advokat Cecilia Torelm Tornberg, MarLaw, talade.

Klicka här att ta del av Cecilias presentation

Klicka här för att ta del av den Internationella Rapporten

Klicka här för att ta del av LIDC Resolutions

Kvällens värdinna advokat Anna Palmérus med talarna prof Lars Henriksson och advokat Cecilia Torelm Tornberg - Seminarium 12 mars 2014

Kvällens värdinna advokat Anna Palmérus med talarna prof Lars Henriksson och advokat Cecilia Torelm Tornberg (Foto: R. Moldén).

Kvällens värdinna advokat Anna Palmérus och föreningens ordförande prof Ulf Bernitz - Seminarium 12 mars 2014

Kvällens värdinna advokat Anna Parlmérus och föreningens ordförande prof Ulf Bernitz

(Foto: R. Moldén).

__________________________________________________________________