2013

Association meeting 16th of October 2013

The Competition- & Market Law Association meeting and seminar, on Wednesday the 16th of October was arranged by Stockholm School of Economics. Many thanks to Stockholm School of Economics for good hosting and tasty food and drink.

The subject of the evening was mainly on two topics, which were brought up at the 2013 LIDC Congress in Kiev held on September 19th to the 22nd.

The food distribution market: is antitrust efficiently handling this market? (merger, restrictive practices, abuse of dominant position) Speaker: Lars Henriksson, Professor of Law, Stockholm School of Economics, national reporter for Sweden regarding LIDC/Question A.

To read Lars presentation click here.

Finnish grocery retail dominance law – Short presentation on the new legislation based on the national report on Question A. Speaker: Mikko Huimala, Counsel, Castrén & Snellman Attorneys Ltd, national reporter for Finland regarding LIDC/Question A.

To read Mikkos presentation click here.

On what legal grounds could or should commercial practices, i.e. manufacturing, marketing, distribution or advertisements, of items produced or services rendered in violation of standards, statements, commitments or CSR voluntarily issued or adopted by an undertaking, be sanctioned or prevented? Speaker: Cecilia Torelm Tornberg, Counsel, MarLaw Law Firm, Member of the board Competition- & Market Law Association and LIDC Nordic Section.

To read Cecilias presentation click here.

__________________________________________________________________

Föreningsmöte den 16 maj 2013

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste möte den 16 maj 2013 anordnades av Konkurrensverket. Ett stort tack till Konkurrensverket för gott värdskap och god mat och dryck! Kvällens tema var konkurrensrätt med internationell prägel.

Konkurrensverkets internationella samarbete – en blick bakom kulisserna

Föreläsning av Karin Lunning, Konkurrensverket. Här kan du ta del av presentationen.

EU:s nya gruppundantag för tekniköverföring – en blick bakom kulisserna

Föreläsning av Anna Vernet, Kommissionens DG Competition. Här kan du ta del av presentationen.

Kvällen inleddes med att generaldirektör Jan Sjöblom och föreningens ordförande Ulf Bernitz hälsade alla välkomna. Föreläsningarna avslutades senare med kommentarer från Vladimir Bastidas, jur dr och universitetslektor vid Örebro universitet.

För intresserade finns här underlag inför seminariet att ta del av:

Förordningen

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/regulation_sv.pdf

Riktlinjer

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/guidelines_sv.pdf

Föreningens ordförande Ulf Bernitz med kvällens talare Anna Vernet, Karin Lunning och Vladimir Bastidas (Foto: R. Moldén).

 

 

__________________________________________________________________

Föreningsmöte 18 mars 2013

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste föreningsmöte, den 18 mars 2013, anordnades av Advokatfirman Lindahl. Föreningen vill rikta ett varmt tack till Advokatfirman Lindahl för ett välordnat möte med god mat och dryck. Ämnet för kvällen var marknadsundersökningar.

Juridisk hantering av marknadsundersökningar

Föreläsning av Monica Viken, Associate Professor, BI Handelshøyskolen Norge.

Marknadsundersökningar i domstol – utformning, bevisvärde och utveckling

Paneldiskussion med advokat Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Marknadsdomstolens ordförande Per Carlson, samt advokat och ordförande i ERM (Etiska Rådet för Marknadsundersökningar) Susanna Norelid, Advokatfirman NorelidHolm.