2012

Föreningsmöte 6 november 2012

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens senaste möte den 6 november 2012 hölls hos Gärde Wesslau Advokatbyrå. Föreningen tackar Gärde Wesslau Advokatbyrå för gott värdskap och mat och dryck!

Vid seminariet diskuteras följande två frågor vilka behandlades på LIDC kongressen i Prag den 11-14 oktober 2012:

What competition rules are/should be applicable to small and medium-sized enterprises (”SMEs”)? Talare: Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Lunds universitet, årets svenska nationella rapportör för LIDC/Question A. För att läsa den nationella rapporten klicka här

Could or should a company be able to obtain protection in the event that its trademark, distinctive marks, or other components of its image or identity, are used by companies that are not its competitors? Talare: Alexander Jute, Advokatfirman MarLaw, årets svenska nationella rapportör för LIDC/Question B. För att läsa den nationella rapporten klicka här

För att läsa mer om LIDC kongressen i Prag samt ta del av de internationella rapporterna klicka här

bild6november

Foto av Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Lunds universitet, Ulf Bernitz, Ordförande i Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, och Alexander Jute, Advokatfirman MarLaw. (Fotograf: C. Torelm Tornberg)