2010

ÅRETS FÖRSTA MÖTE 24 februari 2010

”Har direktivet om otillbörliga affärsmetoder ändrat svensk praxis?”
Föreningen för Marknadsrätt välkomnar medlemmarna till årets första möte ”Har direktivet om otillbörliga affärsmetoder ändrat svensk praxis?” Föreningens ordförande Ulf Bernitz kommer tillsammans med paneldeltagarna Christer Fallenius och Ylva Aversten (båda från Marknadsdomstolen) samt Carl Anders Svensson (Advokatfirman för Marknadsrätt) att med utgångspunkt i ett par nyligen avgjorda fall att närmare belysa och analysera rättsutvecklingen.

Föreningens ordförande professor Ulf Bernitz inleder med en reflektion över relationen mellan direktivet om otillbörliga affärsmetoder och marknadsföringslagen. Bernitz ifrågasätter huruvida EU-domstolens dom C-304/08, Plus Warenhandel, innebär att det svenska förbudet mot reklamlotterier har fallit? Samt analyserar EU-domstolens dom C-487/07 om renommésnyltning. Vidare redogör panelen bland annat för Marknadsdomstolens avgöranden MD 2009:40 och MD 2009:33 (lagstridighetsprincipens förhållande till MFL) samt MD 2009:29 (begränsningar i kommunikationsmediet).

Både nya och gamla medlemmar önskas hjärtligt välkomna. Medlem som inte vill delta i middagen är välkommen till föredrag och diskussion.

http://www.marknadsrattsforeningen.se/utskick/100125/index.htm

Föreningsmöte 7 december 2010

Föreningen för Marknadsrätt och den nordiska gruppen av LIDC – the international League of Competition Law inbjuder till årsmöte med seminarium tisdagen den 7 december 2010 kl 16.30-20.00.

Seminariet äger rum på Konkurrensverket, Torsgatan 11. Föreningsmötet äger rum kl 16.30-16.45 och seminariet börjar kl 17.00 med avslutning ca kl 18.40. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på svenska.

http://www.marknadsrattsforeningen.se/utskick/201011.htm

Årsmöte 19 oktober 2010

Föreningen för marknadsrätt och den nordiska gruppen av LIDC – the international League of Competition Law inbjuder till årsmöte med seminarium tisdagen den 19 oktober 2010 kl 16.30-20.

Seminariet äger rum på Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32. Årsmötet äger rum kl 16,30-16.45 och seminariet börjar kl 17 med avslutning ca kl 20. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på svenska.

http://www.marknadsrattsforeningen.se/utskick/2010101b.htm