Styrelsen

STYRELSEN

KONKURRENS- OCH MARKNADSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN

Antonina Bakardjieva – Professor Stockholms universitet – antonina.bakardjieva@juridicum.su.se

Robert Moldén – EU-advokat/Partner FRONT ADVOKATER samt Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm – robert.molden@front.law

Cecilia Torelm Tornberg – Advokat Advokatfirman MarLaw AB – cecilia.torelm@marlaw.se

Lars Henriksson – Professor Handelshögskolan i Stockholm – lars.henriksson@hhs.se

Elisabeth Trotzig – Reklamombudsman – e.trotzig@reklamombudsmannen.org

Per Karlsson – Partner Advokatfirman Per Karlsson & Co pk@pklaw.se

Björn Lundqvist – Professor of Law, Stockholms universitet Bjorn.Lundqvist@juridicum.su.se

NORDISKA SEKTIONEN AV LIDC

Giovanni Gozzo – Advokat Gozzo Advokater – gg@gozzo.se

Cecilia Torelm Tornberg – Advokat Advokatfirman MarLaw AB – cecilia.torelm@marlaw.se