2022

Konkurrens- och Marknadsrättsliga dagen 30 mars 2022

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka kvällens talare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet; Docent Björn Lundqvist, universitetslektor i europarätt vid Stockholms universitet; Advokat Per Karlsson, grundare Advokatfirman Per Karlsson & Co; Hanna Lekås, Enhetschef på Enheten för karteller och förvärv på Konkurrensverket; Advokat Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman MarLaw; Elisabeth Trotzig, Reklamombudsmannen samt kvällens paneldeltagare: Advokat Helene Andersson, Advokatfirman Delphi och Professor Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm för mycket intressanta föredrag och diskussioner! 

Programmet som presenterades under kvällen:

14:00 Ulf Bernitz hälsar välkomna till Konkurrens- och Marknadsrättsliga dagen.

Senaste praxis i konkurrensrättsliga mål

14:10 – 14:50 Den senaste utvecklingen i EU-domstolens praxis i konkurrensmål och i svensk praxis

Docent Björn Lundqvist, Universitetslektor vid Stockholms universitet

Klicka här för åhörarkopior

14:50 – 15:20 Gryningsräder och ärenden– den aktuella utvecklingen

Advokat Per Karlsson, grundare Advokat Per Karlsson & Co samt Hanna Lekås, Enhetschef på Enheten för karteller och förvärv, Konkurrensverket

Klicka här för åhörarkopior

15:20 – 15:45 Paneldiskussion om gryningsräder

Advokat och Docent Helene Andersson, Advokatfirman Delphi & Professor Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm

15:45 – 16:00 Kaffepaus

Senaste praxis i marknadsrättsliga mål

16:00 – 16:30 En genomgång av den senaste rättsutvecklingen i EU och svensk rättspraxis

Advokat Cecilia Torelm Tornberg, Partner, Advokatfirman MarLaw

Klicka här för åhörarkopior

16:30 – 17:00 Miljöpåståenden i reklam – en genomgång av ICC:s nya riktlinjer om miljö och klimat mot bakgrund av aktuell praxis

Elisabeth Trotzig, Reklamombudsmannen

Klicka här för åhörarkopior

17:00 – 17:30 Diskussion och frågestund

Moderator: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet

17:30 – 19:00 Mingel med dryck och lättare tilltugg

Bilder från Konkurrens- och Marknadsrättsliga dagen 30 mars 2022.

____________________________________________________________

Föreningsmöte den 26 januari 2022

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen vill varmt tacka kvällens talare: Docent Björn Lundqvist, universitetslektor i europarätt vid Stockholms universitet samt paneldeltagarna Håkan Hillefors, Departementsråd och enhetschef på Näringsdepartementet och Advokat Per Karlsson, grundare Advokatfirman Per Karlsson & Co för ett mycket intressant föredrag och efterföljande diskussion!

Dagens föreläsning och diskussion behandlade:

DMA – Digital Markets Act

Kommissionens förslag till Digital Markets Act (rättsakten för digitala marknader) presenteras och diskuteras ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Förslaget presenteras med beaktande av avgöranden och beslut från EU domstolen, Europeiska kommissionen och Konkurrensverket vad gäller digitala marknader. Konkurrensverkets sektorundersökning kommer även att beröras.

Tveka inte att höra av dig vid frågor via kmf@marlaw.se eller ring 08-23 07 35.