Medlemskap i Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen kostar 100 kr per år för enskilda medlemmar och 500 kr för medlemskap i LIDC.

Medlemskapsansökan
Medlemskap i:*Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen
LIDC
Namn:*
Titel:*
Organisation:*
Adress:*
Postnummer:*
Postort:*
E-postadress:*
Kommentarer:
* är obligatoriska uppgifter