bild
 
  FÖRENINGEN FÖR MARKNADSRÄTT FÖRNYAR SIG

-Vi har lagt upp en ny hemsida www.marknadsrattsforeningen.se
-Vi har skaffat en ny lokal att mötas i, Pressklubben på Vasagatan.
-Vi kommer att satsa på fler möten.
-Vi fortsätter att ha vår administrativa bas hos Advokatbyrån för Marknadsrätt men med nya ansvariga.


ÅRETS FÖRSTA MÖTE

”Har direktivet om otillbörliga affärsmetoder ändrat svensk praxis?”
Föreningen för Marknadsrätt välkomnar medlemmarna till årets första möte ”Har direktivet om otillbörliga affärsmetoder ändrat svensk praxis?” Föreningens ordförande Ulf Bernitz kommer tillsammans med paneldeltagarna Christer Fallenius och Ylva Aversten (båda från Marknadsdomstolen) samt Carl Anders Svensson (Advokatfirman för Marknadsrätt) att med utgångspunkt i ett par nyligen avgjorda fall att närmare belysa och analysera rättsutvecklingen.

Föreningens ordförande professor Ulf Bernitz inleder med en reflektion över relationen mellan direktivet om otillbörliga affärsmetoder och marknadsföringslagen. Bernitz ifrågasätter huruvida EU-domstolens dom C-304/08, Plus Warenhandel, innebär att det svenska förbudet mot reklamlotterier har fallit? Samt analyserar EU-domstolens dom C-487/07 om renommésnyltning. Vidare redogör panelen bland annat för Marknadsdomstolens avgöranden MD 2009:40 och MD 2009:33 (lagstridighetsprincipens förhållande till MFL) samt MD 2009:29 (begränsningar i kommunikationsmediet).

Både nya och gamla medlemmar önskas hjärtligt välkomna. Medlem som inte vill delta i middagen är välkommen till föredrag och diskussion.


PROGRAM

17.30 Middag
Kalventrecôte serveras med kantarellterrine samt körsbär- och nejlikasky eller Smörstekt röding serveras med gulbetspuré samt dragonvinegrette ink ett glas vin/alkoholfritt samt kaffe.

18.30 ”Har direktivet om otillbörliga affärsmetoder ändrat svensk praxis?”
Panelen föredrar och analyserar urval av den nya marknadsföringslagen i praxis.
  Plats:

Pressklubben, Vasagatan 50 Stockholm

Pris:

360 kr/person

Tid/Datum:

Onsdagen den 24 februari 2010
Möte med middag 17.30-20.00

Anmälan:

Senast den 19 februari till svar@marknadsratt.se. Uppge namn och kontaktuppgifter. När du fått en bekräftelse av oss är din anmälan bindande men inte personlig varför du/företaget kan välja att skicka någon annan istället. Informera oss om eventuella ändringar och uppgifter på nya personen.

Vid frågor ta kontakt med Cecilia Torelm Tornberg, 08-23 07 35, Antalet platser är begränsade.


Föreningen för Marknadsrätt,  C/0 Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Sveavägen 31, SE-111 34 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se