Your Company

Årsmöte

Föreningen för marknadsrätt och den nordiska gruppen av LIDC – the international League of Competition Law inbjuder till årsmöte med seminarium tisdagen den 19 oktober 2010 kl 16.30-20.

Seminariet äger rum på Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32. Årsmötet äger rum kl 16,30-16.45 och seminariet börjar kl 17 med avslutning ca kl 20. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på svenska.


Agenda

Årsmöte kl 16.30-16.45, agenda se:
Dagordning (pdf)
Förslag till nya stadgar (pdf)

Seminarium kl 17.00
Vid seminariet diskuteras följande två frågor vilka behandlades på LIDC-kongressen i Bordeaux i slutet av september 2010. Moderator är professor Ulf Bernitz.

17.00-18.00
Which, if any, agreements or information exchanges about prices should be prohibited in vertical relationships?

Paneldebatt: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi (internationell rapportör) som särskilt kommer att prata om utvecklingen för bruttoprissättning sedan Leegin, möjligheterna till undantag enligt Kommissionens nya Vertikala Riktlinjer och ”hub-and-spoke arrangements”; Robert Moldén, handläggare Konkurrensverket/doktorand Lunds Universitet kommer att belysa svensk praxis, samt Fredrik Hägglund, chefsjurist, ICA-handlarnas Förbund deltar i paneldebatten.

18.00-18.30 Paus – då Delphi bjuder på förtäring med dryck

18.30-19.30
To what extent should IP Rights (Trademark, Copyright, Design Rights, and Appellation d‘Origine) restrict comparative advertising?

Paneldebatt: Jur kand Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt (nationell rapportör) kommer att belysa svensk praxis. Ytterligare talare tillkommer.

De internationella rapporter som presenterades i Bordeaux samt nationella rapporter finns publicerade här: http://www.ligue.org/congres.php?lg=en&txtt=17 För information om rapportörerna se: http://www.ligue.org/congres.php

Anmäl dig senast den 15 oktober genom att skicka dina kontaktuppgifter till svar@marknadsratt.se.

Du är självklart välkommen att delta vid diskussionen kring båda frågorna eller bara den ena. Ange gärna detta i samband med anmälan.

Du behöver inte vara medlem i Föreningen för marknadsrätt eller LIDC för att delta men nya medlemmar är givetvis välkomna! Kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatbyrån för Marknadsrätt, för mer information.

VÄLKOMMEN!

delfi

Årsmöte
Föreningen för marknadsrätt/LIDC


Plats: Advokatfirman Delphi
Regeringsgatan 30 Stockholm

Tid/datum: Tisdag den 19 okt 2010 från 16.30 – 20.00. Delphi kommer att bjuda på enklare förtäring och dryck.

Anmälan: svar@marknadsratt.se.


Om Föreningen för marknadsrätt

Föreningen för marknadsrätt är en förening vars ändamål är att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell marknadsrätt och vad därmed äger samband. Föreningen best år av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga området.Om LIDC

LIDC, International League of Competition Law, är en schweizisk oberoende vetenskaplig förening som bildades 1930 och verkar för en tillbörlig konkurrens den gemensamma marknaden. Föreningen anordnar bland annat en årlig internationell kongress och tar beslut i frågor relaterade till otillbörlig konkurrens och konkurrensrätt. LIDC publicerar även tidskriften RIC som innehåller artiklar om den senaste utvecklingen inom konkurrensrätten.


Läs mer om LIDC (extern webbplats)
Föreningen för Marknadsrätt, C/0 Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Sveavägen 31, SE-111 34 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se