Your Company
Besök hemsidan   |   Avregistrering   |   Utskriftversion

Föreningsmöte

Föreningen för Marknadsrätt och den nordiska gruppen av LIDC – the international League of Competition Law inbjuder till årsmöte med seminarium tisdagen den 7 december 2010 kl 16.30-20.00.

Seminariet äger rum på Konkurrensverket, Torsgatan 11. Föreningsmötet äger rum kl 16.30-16.45 och seminariet börjar kl 17.00 med avslutning ca kl 18.40. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på svenska.  


Agenda

Föreningsmöte kl 16.30-16.45, agenda se:
Dagordning (pdf)
Förslag till nya stadgar (pdf)

Seminarium kl 17.00-18.40
De nya amerikanska Horizontal Merger Guidelines utfärdade av DoJ samt FTC.

Talare: Sten Nyberg, chefsekonom vid Konkurrensverket, samt Maria Ulfvensjö Baltatzis, konkurrensråd och ansvarig för Konkurrensverkets koncentrationsgrupp.

Anmäl dig senast den 2:a december genom att skicka dina kontaktuppgifter till svar@marknadsratt.se.

Du behöver inte vara medlem i Föreningen för Marknadsrätt eller LIDC för att delta men nya medlemmar är givetvis välkomna! Kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt, för mer information.

VÄLKOMMEN!

Föreningsmöte
Föreningen för Marknadsrätt/LIDC


Plats: Konkurrensverket
Torsgatan 11 Stockholm

Tid/datum: Tisdag den 7 december 2010 från 16.30 – 20.00. Konkurrensverket kommer att bjuda på enklare förtäring och dryck i anslutning till seminariet.

Anmälan: svar@marknadsratt.se.


Om Föreningen för Marknadsrätt

Föreningen för marknadsrätt är en förening vars ändamål är att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell marknadsrätt och vad därmed äger samband. Föreningen best år av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga området.


Läs mer om Föreningen för Marknadsrätt (extern webbplats)

Om LIDC

LIDC, International League of Competition Law, är en internationell oberoende vetenskaplig förening som bildades 1930 och verkar för en tillbörlig konkurrens på den gemensamma marknaden. Föreningen anordnar bland annat en årlig internationell kongress och tar beslut i frågor relaterade till otillbörlig konkurrens och konkurrensrätt. LIDC publicerar även tidskriften RIC som innehåller artiklar om den senaste utvecklingen inom konkurrensrätten.


Läs mer om LIDC (extern webbplats)


Avregistrering: Om du vill ta bort ditt namn från vår distributionslista vänligen meddela svar@marknadsratt.se eller ring 08-23 07 35.
Föreningen för Marknadsrätt, c/o Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Sveavägen 31, Box 3079
S-103 61 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se