logo
Besök hemsidan   |   Avregistrering   |   Utskriftversion

Föreningen fyller 40 år!
Föreningen för Marknadsrätt, numera Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, konstituerades den 23 februari 1971. I 40 år har Föreningen verkat för att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen har idag ett drygt hundratal medlemmar och utgör ett forum för kvalificerade rättsliga diskussioner. Föreningen är stolt över att grundaren och Föreningens enda ordförande professor Ulf Bernitz fortfarande driver och utvecklar verksamheten. Föreningens 40-årsjubileum sammanfaller med att Ulf Bernitz fyllt 75 år den 28 februari.

Föreningen välkomnar medlemmar till möte den 22 mars med efterföljande firande av Föreningens 40-års jubileum samt att ordförande Ulf Bernitz fyllt 75 år.

Agenda

Föreningsmöte kl 17.30-19.00.
Middag kl 19.00-20.00


Middag och firande av 40-års jubileum. Det bjuds på lättare buffé samt dryck.

Föreningsmöte
Internet och marknadsrätt;
Föreningsmötet behandlar aktuella frågor gällande de marknadsrättsliga tillämpningsproblem som Internet och sociala medier ställer på sin spets.

Seminarium kl 17.30-18.00
Vem bär ansvaret?
Vem bär ansvaret för informationen på webbplatser? Vilket ansvar bär mellanhänder, såsom Internetleverantörer och operatörer av e-handelsplatser, för att kontrollera eller ta bort otillbörlig marknadsföring (t.ex. försäljning av olagliga produkter) på webbplatser?
Talare: Jur kand Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt, nationell rapportör för LIDC – the international League of Competition Law, redogör för ansvarsfrågorna på nätet.

Seminarium kl 18.00-18.30
Marknadsföring i sociala medier;
Begreppet marknadsföring prövas mot de nya sociala medierna. Vad utgör marknadsföring i lagens mening; sökresultat på Google, rekommendationer av produkter på bloggar eller i facebookgrupper.
Talare: Advokat Daniel Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt går igenom senaste praxis samt E-delegationens nya riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier.

Seminarium kl 18.30-19.00
Internet och konkurensrätt
Generaladvokaten Jan Matzáks uttalande i mål C 439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique om konkurrensbegränsande åtgärder.
Talare: Advokat Elsa Arbrandt, Ashurst Advokatbyrå

Anmäl dig senast den 18:e mars genom att skicka dina kontaktuppgifter till svar@marknadsratt.se. Du behöver inte vara medlem i Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen eller LIDC för att delta men nya medlemmar är givetvis välkomna! Kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt, för mer information.

VÄLKOMMEN!

Marknadsrätt i nätmiljö

Föreningsmötet behandlar aktuella frågor gällande de marknadsrättsliga tillämpningsproblem som Internet och sociala medier ställer på sin spets.

Vem bär ansvaret?

Vem bär ansvaret för informationen på webbplatser? Vilket ansvar bär mellanhänder, såsom Internetleverantörer och operatörer av e-handelsplatser, för att kontrollera eller ta bort otillbörlig marknadsföring (t.ex. försäljning av olagliga produkter) på webbplatser?

Jur kand Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt, nationell rapportör för LIDC - the international League of Competition Law, redogör för ansvarsfrågorna på nätet.

Marknadsföring i sociala medier

Begreppet marknadsföring prövas mot de nya sociala medierna. Vad utgör marknadsföring i lagens mening; sökresultat på Google? rekommendationer av produkter på bloggar eller i facebookgrupper. Advokat Daniel Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt går igenom senaste praxis samt E-delegationens nya riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier.  


Program

17.30 Möte
Marknadsrätten på nätet/ Konkurrensrätt

19.00
Middag och firande av 40-års jubileum. Det bjuds på lättare buffé samt dryck.

Föreningsmöte
Internet och marknadsrätt.


Plats:
Advokatfirman för Marknadsrätt,
Sveavägen 31, 6tr Stockholm

Tid/datum:
Tisdagen den 22 mars 2011.
Möte med middag 17.30-20.00

Anmälan:
Senast den 18 mars till svar@marknadsratt.se. Uppge namn och kontaktuppgifter. När du fått en bekräftelse av oss är din anmälan bindande men inte personlig varför du/företaget kan välja att skicka någon annan istället. Informera oss om eventuella ändringar och uppgifter på nya personen.

Vid frågor ta kontakt med Cecilia Torelm Tornberg, 08-23 07 35, Antalet platser är begränsat.

Om Konkurrens- och
Marknadsrättsliga Föreningen

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen har till ändamål är att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen best år av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga område.


Läs mer om Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (extern webbplats)

Om LIDC

LIDC, International League of Competition Law, är en internationell oberoende vetenskaplig förening som bildades 1930 och verkar för en tillbörlig konkurrens på den gemensamma marknaden. Föreningen anordnar bland annat en årlig internationell kongress och tar beslut i frågor relaterade till otillbörlig konkurrens och konkurrensrätt. LIDC publicerar även tidskriften RIC som innehåller artiklar om den senaste utvecklingen inom konkurrensrätten.


Läs mer om LIDC (extern webbplats)


Avregistrering: Om du vill ta bort ditt namn från vår distributionslista vänligen meddela svar@marknadsratt.se eller ring 08-23 07 35.
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, c/o Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Sveavägen 31, Box 3079
S-103 61 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se