logo
Besök hemsidan   |   Avregistrering   |   Utskriftsversion

Föreningsmöte
Föreningen för Konkurrens- och Marknadsrätt och den nordiska gruppen av LIDC – the international League of Competition Law inbjuder till föreningsmöte med seminarium torsdagen den 20 oktober 2011, kl 17.00–19.30.


Agenda
Vid seminariet diskuteras följande två frågor vilka behandlades på LIDC-kongressen i Oxford i slutet av september 2011.

17.00 - 17.45
“What are the most important factors that should determine the level of fines imposed for infringements of the competition rules (e.g. cooperation, compliance programmes, impact of the infringement, previous infringements and/or deterrence)? Should there be a binding framework determining the level of fine and who should decide the framework (e.g. judges, competition authorities, ministers and /or some other independent body)?”
David Nilsson, Bird & Bird Advokat KB, och nationell rapportör

17.45-18.15 En kommentar med utgångspunkt i svensk praxis.
Talare: Eric Ericsson, Eric Ericsson Advokat AB

18.15-18.45 Paus
Bird & Bird bjuder på förtäring med dryck.

18.45-19.30
“To what extent should online intermediaries (such as ISPs and operators of online marketplaces) be responsible for controlling or forbidding unfair competitive practices (such as sale of infringing products) on their systems ?”
Talare: Jur. kand. Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt och nationell rapportör.

En kommentar utifrån ett svenskt perspektiv
Talare: Antonina Bakardjieva-Engelbrekt, JD, professor i europeisk integrationsrätt.


Anmälan
Anmäl dig senast den 15 oktober till svar@marknadsratt.se. Kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt, för mer information.

VÄLKOMMEN!

bild

Föreningsmöte
Föreningen för Konkurrens- och Marknadsrätt/LIDC


Plats:
Bird & Bird Advokat KB,
Norrlandsgatan 15, Stockholm

Tid/datum:
Torsdagen den 20 oktober 2011, kl 17.00 – 19.30. Bird & Bird kommer att bjuda på enklare förtäring och dryck.

Anmälan:
svar@marknadsratt.se. Seminariet är kostnadsfritt.

Om Konkurrens- och
Marknadsrättsliga Föreningen

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen har till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen består av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga området.


Läs mer om Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (extern webbplats)

Om LIDC

LIDC, International League of Competition Law, är en schweizisk oberoende vetenskaplig förening som bildades 1930 och verkar för en tillbörlig konkurrens av den gemensamma marknaden. Föreningen anordnar bland annat en årlig internationell kongress och tar beslut i frågor relaterade till otillbörlig konkurrens och konkurrensrätt. LIDC publicerar även tidskriften RIC som innehåller artiklar om den senaste utvecklingen inom konkurrensrätten.


Läs mer om LIDC (extern webbplats)


Avregistrering: Om du vill ta bort ditt namn från vår distributionslista vänligen meddela svar@marknadsratt.se eller ring 08-23 07 35.
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, C/0 Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt,
Sveavägen 31, SE-111 34 Stockholm Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se