logo
Besök hemsidan   |   Avregistrering   |   Utskriftsversion

Föreningsmöte
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen inbjuder till föreningsmöte med seminarium fredagen den 11 november 2011, kl 17.00–19.00.


Agenda
17.00 - 17.15 Årsmöte. Dagordning (pdf).

17.15 - 18.15 Seminarium
Maurice Stucke talar om
“Reconsidering Antitrust’s Goals – From a U.S. Perspective”

Maurice Stucke är Associate Professor i konkurrensrätt vid University of Tennessee College of Law i Knoxville där han varit verksam sedan 2007. Innan dess var han under många år verksam som Trial Attorney vid U.S. Department of Justice, Antitrust Division, samt som Litigation Associate vid Sullivan & Cromwell. Maurice kommer därför att kunna ge oss en mycket initierad inblick i aktuell utveckling inom amerikansk konkurrensrätt. Hans aktuella artikel om “Reconsidering Antitrust’s Goals” kan laddas ner här.

18.15-19.00 Förtäring
Gärde Wesslau bjuder på förtäring med dryck.


Anmälan
Anmäl dig senast den 7 november till svar@marknadsratt.se. Kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt, för mer information.

VÄLKOMMEN!

logo

Föreningsmöte
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen


Plats:
Gärde Wesslau Advokatbyrå,
Klarabergsgatan 23, Stockholm

Tid/datum:
Fredagen den 11 november 2011 kl 17.00 – 19.00. Gärde Wesslau kommer att bjuda på enklare förtäring och dryck.

Anmälan:
svar@marknadsratt.se. Seminariet är kostnadsfritt.

Om Konkurrens- och
Marknadsrättsliga Föreningen

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen har till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen består av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga området.


Läs mer om Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (extern webbplats)

Om LIDC

LIDC, International League of Competition Law, är en schweizisk oberoende vetenskaplig förening som bildades 1930 och verkar för en tillbörlig konkurrens av den gemensamma marknaden. Föreningen anordnar bland annat en årlig internationell kongress och tar beslut i frågor relaterade till otillbörlig konkurrens och konkurrensrätt. LIDC publicerar även tidskriften RIC som innehåller artiklar om den senaste utvecklingen inom konkurrensrätten.


Läs mer om LIDC (extern webbplats)


Avregistrering: Om du vill ta bort ditt namn från vår distributionslista vänligen meddela svar@marknadsratt.se eller ring 08-23 07 35.
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, C/0 Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt,
Sveavägen 31, SE-111 34 Stockholm Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se