logo
Besök hemsidan   |   Avregistrering   |   Utskriftsversion

Föreningsmöte
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen och den nordiska gruppen av LIDC - the international League of Competition Law inbjuder till föreningsmöte med seminarium torsdagen den 23 februari 2012, kl 17.00-19.30.


Agenda
Vid seminariet kommer ICC:s nya reviderade marknadsföringskod att presenteras.

17.00 - 17.45
Den 1 januari 2012 trädde ICC:s nya marknadsföringskod i kraft. Advokat Susanna Norelid är medlem i Svenska ICC:s Marknadsföringskommitté och har deltagit i arbetet med att utarbeta den nya koden. Susanna kommer att berätta om arbetet kring detta samt presentera nyheterna i den reviderade marknadsföringskoden.
Susanna Norelid, Advokatfirman NorelidHolm, medlem i ICC:s Marknadsföringskommitté

17.45-18.45
Reklamombudsmannen, Elisabeth Trotzig, berättar om hur självreglering fungerar samt ger konkreta exempel på hur RO tillämpar ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation i praktiken.
Elisabeth Trotzig, Reklamombudsmannen, medlem i ICC:s Marknadsföringskommitté

18.45-19.30
NorelidHolm bjuder på förtäring med dryck.


Anmälan
Anmäl dig senast den 20 februari till svar@marknadsratt.se. Kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman för Marknadsrätt, för mer information.

VÄLKOMMEN!

logo

Föreningsmöte
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen


Plats:
Advokatfirman NorelidHolm,
Birger Jarlsgatan 15, Stockholm

Tid/datum:
Torsdagen den 23 februari 2012, kl 17.00 - 19.30. NorelidHolm kommer att bjuda på enklare förtäring och dryck.

Anmälan:
svar@marknadsratt.se. Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Om Konkurrens- och
Marknadsrättsliga Föreningen

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen har till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen består av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga området.


Läs mer om Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (extern webbplats)

Om LIDC

LIDC, International League of Competition Law, är en schweizisk oberoende vetenskaplig förening som bildades 1930 och verkar för en tillbörlig konkurrens av den gemensamma marknaden. Föreningen anordnar bland annat en årlig internationell kongress och tar beslut i frågor relaterade till otillbörlig konkurrens och konkurrensrätt. LIDC publicerar även tidskriften RIC som innehåller artiklar om den senaste utvecklingen inom konkurrensrätten.


Läs mer om LIDC (extern webbplats)


Avregistrering: Om du vill ta bort ditt namn från vår distributionslista vänligen meddela svar@marknadsratt.se eller ring 08-23 07 35.
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, C/0 Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt,
Sveavägen 31, SE-111 34 Stockholm Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se