logo
Besök hemsidan   |   Avregistrering   |   Utskriftsversion

Föreningsmöte
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen och den nordiska gruppen av LIDC - the international League of Competition Law inbjuder till föreningsmöte med seminarium torsdagen den 16 maj 2013, kl. 17.00–20.00.


Agenda
Seminariekvällen erbjuder två konkurrensrättsliga föredrag.

17.00-17.15
Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom och Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens ordförande professor Ulf Bernitz hälsar välkommen.

17.15-17.45
”Konkurrensverkets internationella samarbete – en blick bakom kulisserna”, Karin Lunning, Konkurrensverket.

17.45-18.15
”EU:s nya gruppundantag för tekniköverföring – en blick bakom kulisserna”, Anna Vernet, Kommissionens DG Competition.

18.15-18.30
Kommentarer av Vladimir Bastidas, jur dr och universitetslektor vid Örebros universitet.

18.30-19.00
Frågestund och diskussion

19.00-20.00
Mingel och tilltugg


Anmälan
Anmäl dig senast den 13 maj till svar@marlaw.se Kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman MarLaw, för mer information.


Välkommen!

bild

Föreningsmöte
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen


Plats:
Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm

Tid/datum:
Torsdagen den 16 maj, kl. 17.00 - 20.00. Konkurrensverket kommer att bjuda på enklare förtäring och dryck.

Anmälan:
svar@marlaw.se. Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Om Konkurrens- och
Marknadsrättsliga Föreningen

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen har till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen består av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga området.


Läs mer om Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (extern webbplats)

Om LIDC

LIDC, International League of Competition Law, är en schweizisk oberoende vetenskaplig förening som bildades 1930 och verkar för en tillbörlig konkurrens av den gemensamma marknaden. Föreningen anordnar bland annat en årlig internationell kongress och tar beslut i frågor relaterade till otillbörlig konkurrens och konkurrensrätt. LIDC publicerar även tidskriften RIC som innehåller artiklar om den senaste utvecklingen inom konkurrensrätten.


Läs mer om LIDC (extern webbplats)


Avregistrering: Om du vill ta bort ditt namn från vår distributionslista vänligen meddela svar@marlaw.se eller ring 08-23 07 35.
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, C/0 Advokatfirman MarLaw AB, Sveavägen 31, SE-111 34 Stockholm Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se