logo
Besök webbplatsen   |   Avanmälan   |   Utskriftsversion

Föreningsmöte
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen inbjuder till föreningsmöte med årsmöte och seminarium onsdagen den 27 november 2013.

Vid seminariet diskuteras frågor som aktualiserades i två domar från Marknadsdomstolen gällande s.k. spelcommunity på internet, där underåriga kan ingå köpeavtal.


Agenda
16.45–17.00
Årsmöte, se bifogad agenda.

17.00-17.20
När blir underåriga rättsligt betalningsansvariga för betaltjänster på internet och vilket ansvar har underåriga för avtal som ingås när det finns skäl att tro att samtycke från vårdnadshavare föreligger?

Ds 2012:31 App to date – bakgrund till utredningen och problematiken gällande underårigas beställning av premiumtjänster och ”In App-köp” på internet. Talare: Ylva Aversten, Advokatfirman MarLaw.

17.20-17.40
MD 2012:14 (Stardoll) – Köpuppmaningar till barn och aggressiv marknadsföring. Talare: Helene Hillerström Miksche, COM Advokatbyrå.

17.40–18.00
MD 2013:9 (Sulake/Habbo) – Köpeavtal med underåriga utan förmyndares samtycke. Talare: Erik Ficks, Roschier Advokatbyrå.

18.00-18.20
Dataspelsbranschens analys av Ds 2012:31 App to date, MD 2013:14 (Stardoll) och MD 2013:9 (Sulake/Habbo). Talare: Per Strömbäck, Talesperson Dataspelsbranschen.

18.20–19.00
Paneldebatt – Ylva Aversten (Advokatfirman MarLaw), Ulf Bernitz (professor Europarätt), Erik Ficks (Roschier Advokatbyrå), Helene Hillerström Miksche, (COM Advokatbyrå), Per Strömbäck (Dataspelsbranschen).

19.00–19.30
Advokatfirman MarLaw bjuder på dryck och tilltugg.


Anmälan
Anmäl dig senast den 25 november till svar@marlaw.se. Kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman MarLaw, för mer information, 08-23 07 35.


Välkommen

bild

Föreningsmöte
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen


Plats:
Advokatfirman MarLaw, Sveavägen 31 Stockholm.

Tid/datum:
Onsdagen den 27 november 2013. 16.45-19.30.

Anmälan:
svar@marlaw.se. Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Om Konkurrens-
och Marknadsrättsliga Föreningen

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen har till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen består av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga området.


Läs mer om Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (extern webbplats).

Om LIDC

LIDC, International League of Competition Law, är en schweizisk oberoende vetenskaplig förening som bildades 1930 och verkar för en tillbörlig konkurrens av den gemensamma marknaden. Föreningen anordnar bland annat en årlig internationell kongress och tar beslut i frågor relaterade till otillbörlig konkurrens och konkurrensrätt. LIDC publicerar även tidskriften ERIC som innehåller artiklar om den senaste utvecklingen inom konkurrensrätten.


Läs mer om LIDC (extern webbplats).


Avregistrering: Om du vill ta bort ditt namn från vår distributionslista vänligen meddela svar@marlaw.se  eller ring 08-23 07 35.
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, C/0 Advokatfirman MarLaw AB, Sveavägen 31, SE-111 34 Stockholm Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se