logo
Besök webbplatsen   |   Avanmälan   |   Utskriftsversion

Seminarium
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen inbjuder till seminarium onsdagen den 12 mars 2014, kl. 16.30-19.30. För första gången i Föreningens historia äger seminariet rum i Göteborg.


Agenda
16.30-16.45
Advokat Anna Palmérus och Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens ordförande professor Ulf Bernitz hälsar välkommen.

16.45-17.30
"Konkurrens på livsmedelsmarknaden", Professor Lars Henriksson, Handelshögskolan Stockholm, presenterar sin nationella rapport från LIDCs senaste kongress i Kiev.

17.30-18.15
"Corporate Social Responsibility inom marknadsföringsrätten", Advokat Cecilia Torelm Tornberg, MarLaw, presenterar den internationella rapporten från LIDCs senaste kongress i Kiev.

18.15-18.45
Frågestund och diskussion.

18.45-19.30
Mingel och tilltugg


Anmälan
Anmäl dig senast den 10 mars till svar@marlaw.se. Kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman MarLaw, för mer information, 08-23 07 35.


Välkommen

bild

Seminarium
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens Göteborgssektion


Plats:
Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg
Läs mer om Vinge (extern webbplats)

Tid/datum:
Onsdagen den 12 mars, kl. 16.30 - 19.30.
Vinge bjuder på enklare förtäring och dryck.

Anmälan:
svar@marlaw.se. Seminariet är kostnadsfritt. Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor. Antalet platser är begränsat.

Om Konkurrens-
och Marknadsrättsliga Föreningen

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen har till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen består av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga området.


Läs mer om Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (extern webbplats).

Om LIDC

LIDC, International League of Competition Law, är en schweizisk oberoende vetenskaplig förening som bildades 1930 och verkar för en tillbörlig konkurrens av den gemensamma marknaden. Föreningen anordnar bland annat en årlig internationell kongress och tar beslut i frågor relaterade till otillbörlig konkurrens och konkurrensrätt. LIDC publicerar även tidskriften ERIC som innehåller artiklar om den senaste utvecklingen inom konkurrensrätten.


Läs mer om LIDC (extern webbplats).


Avregistrering: Om du vill ta bort ditt namn från vår distributionslista vänligen meddela svar@marlaw.se eller ring 08-23 07 35.
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, C/0 Advokatfirman MarLaw AB, Sveavägen 31, SE-111 34 Stockholm Telefon: +46 (0)8-23 07 35, Telefax: +46 (0)8-796 75 33, www.marknadsrattsforeningen.se